Venue: TrueLab ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต http://goo.gl/Tw4ePM


UNDP,ChangeFusion และ 12 ภาคี “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” ปลุกกระแสคนไทยตื่นรับมือภัยพิบัติ

พร้อมชวนคนทั่วไทยส่งไอเดียร่วมประกวดนวัตกรรมรอดปลอดภัย(พิบัติ) เพื่อสนับสนุนการเสริมศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ให้เราทุกคนได้เตรียมพร้อม (preparedness) มีการปรับตัว (adaptation) หรือ ช่วยฟื้นตัวหลังเกิดภัยพิบัติได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น (resilience) โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะเข้าสู่ social Inovation camp ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผู้ที่เข้าปัญหาสังคม เพื่อร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดขยายผลได้อย่างยั่งยืน

ทำไมถึงต้อง “เตรียม” รับภัยพิบัติ
ปัญหาภัยพิบัติมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น และประเทศไทยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ อาทิ ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น การจัดการที่ผ่านมา เรามักตั้งรับและบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยขึ้นแล้ว แต่ถ้าเราสามารถเตรียมพร้อมและ การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อลดความเสี่ยง จะสามารถช่วยลดหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติได้

นวัตกรรมที่เรามองหา

1.รู้ คือ นวัตกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง และเสริมสร้างองค์ความรู้ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ เช่น
a.การสร้างความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับภัยและความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ

b.การสร้างวัฒนธรรมและความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับภัยพิบัติ

c.การพัฒนาสื่อและการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทั้งในและนอกระบบการศึกษา

d.การแลกเปลี่ยนขยายผล best practice ในการรับมือจากภัยพิบัติในวงกว้าง

2.รับ คือ นวัตกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นยามเกิดภัยพิบัติ เช่น
a.ระบบการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ

b.การเตรียมพร้อมข้อมูลและการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติ

c.เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยลดความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติ

3.ปรับตัว คือ นวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้คนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น
a.แนวทางการปรับการใช้ชีวิต การอยู่อาศัย

b.แนวทางการปรับการประกอบอาชีพ เช่น ในภาคการเกษตร

4.ฟื้นคืนกลับ คือ นวัตกรรมที่ช่วยให้ชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติสามารถฟื้นฟูและปรับสภาพตัวเองให้ดีขึ้นกว่าก่อนเกิดภัยพิบัติ เช่น
a.การรวมรวบข้อมูล สำรวจ และประเมินความเสียหาย/ผลกระทบจากภัยพิบัติ

b.แนวทางในการฟื้นฟูหลังจากการเกิดภัยพิบัติให้ดีขึ้นกว่าเดิม


คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร
- อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ วัย การศึกษา
- ทีมละ 2 - 4 คน โดยทุกคนมีหน้าที่ในทีมที่ชัดเจน เช่น นักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบ นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญงานด้านภัยพิบัติ
- มีความคิดสร้างสรรค์และสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
- สามารถเข้าร่วม pitching idea ในระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 และเข้าร่วม Social Innovation Camp ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558

เกณฑ์การคัดเลือก
- มีความชัดเจนในปัญหาด้านภัยพิบัติและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ต้องการแก้ไข (ประเด็นด้านความรู้ การปรับตัว การเตรียมพร้อม หรือ การฟื้นฟูให้ดีขึ้นกว่าเดิม)
- แนวคิดนวัตกรรมที่นำเสนอมีความเชื่อมโยงและสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้จริง
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนานวัตกรรมและทดลองใช้นวัตกรรมในพื้นที่นำร่องได้ภายใน 3 เดือน
- เป็นนวัตกรรมที่สามารถขยายผลได้
- ความพร้อมและความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีมในการสร้างนวัตกรรม
- มีแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จ

Prize

เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

50,000 Baht for Pilot Project

Top up Bonus and Special Reward

Inspiration

The Earth Quake Table

The Earth Quake Table ไม่แพงแต่แข็งแรงทนรับน้ำหนัก 1,000 กิโลกรัม แต่ยังสามารถสร้างช่องหลบหนี (rescue tunnel) ด้วย…

read more

Flood Duck

Flood Duck เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 เพื่อใช้ตรวจวัดไฟฟ้ารั่วในน้ำจากการที่น้ำท่วมเหนือระดับปลั๊กไฟซึ่งอันตรายถึงชีวิตและไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยไขควงวัดไฟและเบรคเกอร์ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปก็ไม่สามารถตัดวงจรไฟฟ้ารั่วนี้ได้…

read more

Shuffle Game

เป็นเกมส์ที่สอนเยาวชนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การอพยบหนีภัย ความรู้ทั่วไป และการยังชีพ เมื่อเกิดอุทกภัย โดยผู้เล่นจะต้องเรียงลำดับการ์ดให้ถูกต้องเพื่อชนะเกมส์นี้ นวัตกร: ปรับให้เข้ากับบริบทน้ำท่วมในประเทศไทย …

read more

การปลูกข้าวลอยน้ำ

การปลูกข้าวลอยน้ำ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าว ปลูกผัก ได้แม้ในภาวะน้ำท่วม …

read more

KU-Tensiometer

KU-Tensiometer เป็นเครื่องมือวัดหน่วยแรงของน้ำในช่องว่างดิน ซึ่งใช้เป็นระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ …

read more

สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม

สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม เป็นเกมส์บน smartphone ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัย ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดน้ำท่วม ผ่านการผจญภัยของสายฟ้า…

read more

Submit Idea

Submit Idea

Camp Schedule

Call for Ideas เปิดรับสมัครแนวคิดนวัตกรรมตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2558


- เปิดรับใบสมัครแนวคิดนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ ผ่านทางเว็บไซต์sicampbkk.com

- ผู้ที่ต้องการส่งใบสมัครสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมคลินิคที่ปรึกษา เพื่อแนะนำการเขียนใบสมัครและเพื่อถาม-ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจประเด็นปัญหาภัยพิบัติได้ดีขึ้น

Idea Screening คัดเลือกแนวคิดนวัตกรรม (ตุลาคม 2558)


- รอบแรก: 20 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ Pitching Idea จะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล/Facebook ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558

- รอบสอง: ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้อง Pitching Idea ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม Social Innovation Camp ต่อไป ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

Social Innovation Camp ค่ายนวัตกรรม (13-15 พฤศจิกายน 2558)


- 10 ทีมที่เข้ารอบ เข้าร่วม workshop ในการสร้างต้นแบบและทดสอบอย่างรวดเร็ว ผ่านคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของปัญหา เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 รวม 48 ชั่วโมง

- คัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ทีม ซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนในการดำเนินโครงการนำร่อง ขั้นต่ำ ทีมละ 50,000 บาท

Pilot Prototypes นำร่องต้นแบบนวัตกรรม (ธันวาคม 2558 – เมษายน 2559)


- ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายดำเนินโครงการนำร่องเพื่อนำต้นแบบนวัตกรรมไปทดลองใช้จริงในพื้นที่เสี่ยง

- มีทีมที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการนำร่อง

Award Ceremony พิธีมอบรางวัล (พฤษภาคม 2559)


- มอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติยอดเยี่ยมในเดือนพฤษภาคม 2559

About Us

Partners