สายฟ้าตะลุยน้ำท่วม


รายละเอียด: เป็นเกมส์บน smartphone ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับอุทกภัย ทั้งก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดน้ำท่วม ผ่านการผจญภัยของสายฟ้า

นวัตกร:

พัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ยูเนสโก้และทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

Credits:

รูปประกอบ จาก Play Store ของแอปพลิเคชั่นสายฟ้า เนื้อหา เรียบเรียงจากคำอธิบายแอปพลิเคชั่นบน Play Store

ข้อมูลเพิ่มเติม :

http://www.floodfighterthegame.com/