Shuffle Game


รายละเอียด:

เป็นเกมส์ที่สอนเยาวชนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การอพยบหนีภัย ความรู้ทั่วไป และการยังชีพ เมื่อเกิดอุทกภัย โดยผู้เล่นจะต้องเรียงลำดับการ์ดให้ถูกต้องเพื่อชนะเกมส์นี้ นวัตกร: ปรับให้เข้ากับบริบทน้ำท่วมในประเทศไทย โดยบริษัท Club Creative จากเกมส์ต้นแบบที่สอนเรื่องแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น โดย องค์กรไม่แสวงกำไร Plus Arts ในประเทศญี่ปุ่น

Credits:

รูปประกอบจาก http://www.nationmultimedia.com/life/Dealing-with-disaster-30191813.html เนื้อหา แปลและเรียบเรียงจาก http://www.club-creative.com/ และ http://www.nationmultimedia.com/life/Dealing-with-disaster-30191813.html 

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.club-creative.com/