การปลูกข้าวลอยน้ำ


รายละเอียด:

เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าว ปลูกผัก ได้แม้ในภาวะน้ำท่วม หรือสำหรับเกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทำนาและอยู่ใกล้แม่น้ำ ผลผลิตข้าวที่ได้ก็ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายอีกด้วย

นวัตกร:

นายสุพรรณ เมธสาร เกษตรกรแห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

Credit: http://www.nationmultimedia.com/life/Dealing-with-disaster-30191813.html